Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Profil działalności Laboratorium


obrazek

 

 

Profil działalności laboratorium obejmuje przede wszystkim realizację badań, mających na celu identyfikację właściwości dynamicznych obiektów dynamicznych różnego typu. Dysponowanie odpowiednim sprzętem oraz oprogramowaniem umożliwia realizację pomiarów przyspieszeń w zakresie od 0.1 Hz do ok. 20 k Hz dla amplitud przyspieszeń do 10 000 g. Obejmuje to właściwie całe spektrum problemów, związanych z drganiami zarówno urządzeń mechanicznych (obrabiarek, maszyn i innych urządzeń), jak również konstrukcji cywilnych (mosty, budynki). Ponadto laboratorium dysponuje wyposażeniem służącym pomiarom przemieszczeń oraz prędkości drgań (czujniki laserowe). Oprócz realizacji procedur pomiarowych, laboratorium realizuje procedury modelowania badanych struktur, ich diagnostyki w oparciu o posiadane sygnały diagnostyczne oraz kształtowania ich właściwości, z głównym naciskiem na zagadnienia dynamiki urządzeń.

 

Laboratorium pracuje w oparciu o System Zarządzania Zespołem Laboratoriów Badawczych ZUT.